Rajd na Swiety Krzyz Powrót do Galerii 1-16 | 17-32 | 33-39

01-wejscie_do_swietokrzyskiego_parku_narodowego_w_swietej_katarzynie
02-przy_wejsciu_do_swietokrzyskiego_parku_narodowego_pomnik_stefana_zeromskiego
03-tablica_poswiecona_pomordowanym_podczas_okupacji_niemieckiej
04-droga_od_szklanej_hutu_do_sw_krzyza
01-Wejscie do Swietokrzyskiego Parku Narodowego w Swietej Katarzynie.JPG
02-Przy wejsciu do Swietokrzyskiego Parku Narodowego Pomnik Stefana Zeromskiego.JPG
03-Tablica poswiecona pomordowanym podczas okupacji niemieckiej.JPG
04-Droga od Szklanej Hutu do Sw Krzyza.JPG
05-w_poblizu_przeleczy_huckiej_pieczenie_kielbasek_przy_ognisku
06-detale_kapliczki_sw_franciszka
07-na_szlaku_na_lysice_widok_ogolny_kapliczki_sw_franciszka
08-na_lysicy
05-W poblizu przeleczy Huckiej Pieczenie kielbasek przy ognisku.JPG
06-Detale kapliczki sw Franciszka.JPG
07-Na szlaku na Lysice Widok ogolny kapliczki sw Franciszka.JPG
08-Na Lysicy.JPG
09-na_lysicy
10-na_tle_zabudowan_klasztoru_na_swietym_krzyzu
11-klasztor_na_sw_krzyzu
12-kakonin_rekonstrukcja_wiejskich_zabudowan
09-Na Lysicy.JPG
10-Na tle zabudowan klasztoru na Swietym Krzyzu.JPG
11-Klasztor na Sw Krzyzu.JPG
12-Kakonin Rekonstrukcja wiejskich zabudowan.JPG
13-oryginalna_xix_wieczna_chalupa_w_kakoninie_zalazek_skansenu
14-informacje_o_kakoninie_i_o_zabytkowej_chalupie
15-przydrozny_krzyz_miedzy_kakoninem_a_przelecza_hucka
16-swiety_krzyz__widok_ogolny__wnetrza_kosciola_na_swietym_krzyzu
13-Oryginalna XIX wieczna chalupa w Kakoninie zalazek skansenu.JPG
14-Informacje o Kakoninie i o zabytkowej chalupie.JPG
15-Przydrozny krzyz miedzy Kakoninem a Przelecza Hucka.JPG
16-Swiety Krzyz Widok ogolny wnetrza kosciola na Swietym Krzyzu.JPG