07-towarzystwo_przyjaciol_przemysla
08-szwejk_i_misiu-otwieraja_pochod_na_swieto__fajki
09-brama_cmentarzy_wojennych_w_przemyslu_1914-1915
10-cmentarz_zolnierzy_niemieckich_w_przemyslu_1914-1915
07-Towarzystwo Przyjaciol Przemysla.JPG
08-Szwejk i misiu-otwieraja pochod na Swieto Fajki.JPG
09-Brama cmentarzy wojennych w Przemyslu 1914-1915.JPG
10-Cmentarz zolnierzy niemieckich w Przemyslu 1914-1915.JPG
11-brama_fortu_pierscienia_wewnetrznego_16c
12-spotkanie_na__fortecznym_szlaku
13-fort_1_salis_soglio_siedliska-droga_do_fortu
14-fort_1_salis_soglio_siedliska-brama_glowna_fortu
11-Brama fortu pierscienia wewnetrznego 16c.JPG
12-Spotkanie na fortecznym szlaku.JPG
13-Fort 1 Salis Soglio Siedliska-Droga do fortu.JPG
14-Fort 1 Salis Soglio Siedliska-Brama glowna fortu.JPG
15-fort_1_salis_soglio_siedliska-fragment_fortu
16-fort_1-fragment_fortyfikacji_na_pietrze
17-fort_1_salis_soglio_siedliska-wal_otaczajacy_fort
18-fort_1-widok_na_brame_glowna_od_strony_fortu
15-Fort 1 Salis Soglio Siedliska-Fragment fortu.JPG
16-Fort 1-Fragment fortyfikacji na pietrze.JPG
17-Fort 1 Salis Soglio Siedliska-Wal otaczajacy fort.JPG
18-Fort 1-Widok na brame glowna od strony fortu.JPG
19-fort_1-fragment_fortyfikacji_gornych
20-fort_1-dziedziniec_glowny-izby_koszarowe
21-fort_1_salis_soglio_siedliska-izby_zolnierskie
22-fort_1-fragment_glownego_dziedzinca
19-Fort 1-Fragment fortyfikacji gornych.JPG
20-Fort 1-Dziedziniec glowny-Izby koszarowe.JPG
21-Fort 1 Salis Soglio Siedliska-Izby zolnierskie.JPG
22-Fort 1-Fragment glownego dziedzinca.JPG