Przygoda z Naturą

Krzysztof Krakowiak

Krzysztof KrakowiakWybitny naukowiec w dziedzinie chemi makrocykli, metalurgii i chemi medycznej, który swoim talentem i ciężka pracą udowodnił, że i tu na amerykańskiej ziemi, wsród olbrzymiej międzynarodowej konkurencji, polskie nazwisko może być w czołówce największych uczonych.
     Absolwent Wydziału Chemii Technologii Włókien, tytuł magistra inżyniera włókiennika otrzymuje w 1975, rozpoczynając jednocześnie dwa lata wcześniej, studia na Wydziale Farmeceutycznym, Akademii Medycznej w Łodzi (Kierunek, Technologia Chemiczna Leków). Tytuł magistra na tym wydziale otrzymuje w 1977, a pieć lat póżniej Rada Wydziału Farmacji Akademi Medycznej nadaje mu tytuł doktora, po obronie rozprawy doktorskiej. Jego kariera naukowa po tak starannym przygotowaniu naukowym toczy się bardzo szybko. W 1991 roku (będąc już w USA) na podstawie rozprawy habilitacyjnej (tytułów rozpraw nie podaję, gdyż dla nie fachowców, są one zupełnie niezrozumiałe), nadany mu zostaje na Akademi Medycznej w Łodzi, tytuł naukowy -doktor habilitowany.     W 1986 roku wyjeżdża na staż podoktorancki do Brigham Young Uniwersity, gdzie w 1989 roku otrzymuje tytuł Assistant Professor a w1992 roku, Associate Professora a dzisiaj  Adjunct Professora. Jednocześnie od 1991 roku pracuje dla firmy chemicznej IBC Adv. Technol, Inc, gdzie dzisiaj zajmuje stanowisko Dyrektora Rozwoju Naukowego i Produkcji. Firma opracowuje nowe technologie do selektywnego oczyszczania metali i ścieków radioaktywnych przy uzyciu zwiazków makrocyklicznych.
     Olbrzymi dorobek naukowy w postaci 40-tu samodzielnych i 130 współautorskich prac, 50 patentów (wiele z nich opublikowane w blisko 100 krajach), araz współautorstwo w wydaniu książki z dziedziny chemi heterocyklicznych komponenetów (900 stron), przynosi mu należyte uznanie w środowisku naukowym chemików na całym Świecie. Ukoronowaniem jego naukowej kariery było nadanie Mu tytułu Profesora na wniosek Akademii Medycznej w Warszawie.
     Tytuł ten Dr hab. KRZYSZTOF KRAKOWIAK, otrzymał z rąk Prezydenta Kwaśniewskiego, 14 października 1998 roku. Obecnie Profesor Krzysztof Krakowiak mieszka w Provo, Utah wraz żoną Darią, mając w tle swoje ukochane góry.
     Najstarsza córka Patrycja, po doktoracie z genetyki pracuje na uniwersytecie (niedaleko jabłko pada od jabłoni) w Little Rock -Arkansas.
     Druga córka Maja także po doktoracie z zakresu środków masowego przekazu pracuje jako assystent profesor na uniwersytecie w Colorado.
     Trzecia córka Daisy kończy magisterium na medycynie z zakresu zdrowia publicznego i przygotowuje się do doktoratu.
    Krzysztof (mogę Go chyba tak nazywać, gdyż znamy się od dziecka i jesteśmy bliskimi kuzynami) jest „nietypowym” naukowcem, gdyż mimo nawału pracy naukowej, znajduje czas aby wyruszać na długie piesze wędrówki i narciarskie eskapady do swoich ukochanych gór. W tych niekiedy ryzykownych wyprawach, towarzyszy mu tylko „komórka” która jest wtedy (o ile zasięg pozwala) jedynym łącznikiem ze światem. A Krzysztof był już parę razy (po gwałtownych załamaniach pogody) w trudnych sytuacjach. I tylko niezwykły hart ducha, nakazujący mu „walczyć” do końca, oraz świetna znajomość gór, pozwoliły mu wyjść z tych opresji zwycięsko.     Krzysztof  ułożył  swoją listę wycieczek górskich od najbardziej atrakcyjnych  do trochę tylko mniej atrakcyjnych po to by ją ciagle uzupełniać i uzyskać zgodę żony na wyfrunięcie z domu w teren bo lista ciągle jest nie pełna i nie może być pełna, bo przecież nie sposób przejść wszystkich szlaków górskich....
     Ścisły umysł naukowca, serce oddane rodzinie a dusza przyrodzie. Tak mógłbym oddać krótko, osobowość Profesora. Bo oprócz „swoich” gór, Krzysztof jest świetnym grzybiarzem i niestrudzonym turystą. (w Polsce był pilotem wycieczek międzynarodowych i krajowych). Do dziś wspominamy prawdziwki-olbrzymy (uzbierane w Provo) przesłane nam parę lat temu wraz z taśmą obrazującą to grzybobranie. Jest wielkim miłośnikiem przyrody, w szczególności pięknch kwiatów.
    Służbowo i prywatnie, zwiedził omalże cały Świat. (Niemcy, Francja, Włochy , Hiszpania, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Izrael, Japonia,  Alaska, Meksyk, Argentyna, Brazylia, Kanada, Hawaje, Wyspy Karaibskie ,Grelandie, Islandie, Irlandie, Urugwaj, Chile, Chiny, Nowa Zelandie, Australia, Antarktyda i wiele wiele innych), przywożąc z tych podróży niezwykle ciekawe pamiątki i zdjęcia. Jeszcze w tym roku ma w planie Wyspę Wielkanocną ,Tahiti, Peru i Panamę.
     Ze szczególną wnikliwością potrafi „odkrywać” podczas swoich turystycznych podróży zakątki i miejsca bardzo mało znane, ale niezwykle ciekawe i bogate historycznie. Czasem czekaliśmy na spóźnioną wizytę Krzysztofa u nas parę godzin, gdyż „po drodze” było tyle ciekawych miejsc do zobaczenia. Ale za to póżniej opowieściom i wrażeniom nie było końca.
     Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, nigdy nie udało mi sie „przekonać” Krzysztofa do wędkarstwa, choć w jego menu, rybka gości na stałe. Krzysztof się śmieje na moje wędkarskie „kaperowanie”, że .....może kiedyś. Dziś, dzieki uprzejmości Profesora, macie Drodzy Czytelnicy możliwość przeczytania Jego artykułu na temat ciągle nas absorbujący: czy jeść czy też nie jeść ryby. Myślę że na to pytanie znajdziecie Państwo odpowiedź w wyżej wymienionym artykule. A z profesorem Krzysztofem Krakowiakiem, mam nadzieję, że będziemy się spotykać jeszcze nieraz na łamach naszej internetowej stronie:
                                         www.Przygodaznatura.com.

   Tekst: Józef Kołodziej          

   

 

 

 MOJE ARTYKUŁY: