Przygoda z Naturą

 

   ZESPÓŁ REDAKCYJNY PZN

1-Kołodziej Józef - Redaktor Naczelny Strony (Zobacz biografię).

2-Kołodziej Konrad - Z-ca Redaktora, Grafika, Operator Strony (Zobacz biografię).

3-Kołodziej Ewa - Dział Reklamy (Zobacz biografię).

4-Kołodziej Edyta - Dział Kontaktów z Zagranicą (Zobacz biografię).

5-Aleksandra Kołodziej - Tłumacz (Zobacz biografię).

Witamy  na  Naszej  Stronie....

Celem strony „Przygoda z Naturą” jest w zwrócenie uwagi na wiele zjawisk związanych z Naturą, tak często niedostrzeganych na codzień. Chcemy Panstwu  przedstawić  ludzi  zwiazanych z natura, którzy korzystają z jej dobroci w sposób rozważny i rozumny. Do tego grona należą autorzy: mgr Daria Zamęcka-Krakowiak, mgr inż. Elżbieta Żak, lek. med. Małgorzata Kuza, mgr Stefan Solanin z żoną Dorota, Ewa Gabrynowicz, mgr inż. Roman Hajduk, mgr inż. Andrzej Bieńkowski, prof. dr. hab. Krzysztof Krakowiak, dr. Józef Sawa, mgr Mariusz Marciniak, odkrywca-podróżnik Jerzy Majcherczyk, alpinista Edward Bochniak, fotograf Andrzej Kwiatkowski, artysta rzeżbiarz Andrzej Pityński, mgr inż. Józef Kołodziej i wielu innych.
 Drodzy Czytelnicy na łamach tej strony  znajdziecie opisy wielu wypraw, rejsów turystycznych, rajdów, problemów medycznych, a także opisy flory i fauny z całego świata. Na pewno duże zainteresowanie wzbudzi piękno zakątków Ziemi uwidocznionej na fotografiach w naszej galerii.  Niezaprzeczalnie jesteśmy cząstką Natury, choć w obowiązkach codziennego życia często o niej zapominamy. Natura towarzyszy nam codziennie i nieodłącznie od zarania ludzkości. Wielu z nas korzysta z jej dobrodziejstw  nie zastanawiając się zbytnio jaki wpływ ma ona na nasze życie. A przecież to ona nas karmi, dostarcza życiodajnego tlenu, estetycznych wrażeń i możliwości jej głębszego odkrywania. Wielu z nas jest bardzo silnie  związanych z Naturą i stara się przebywać na “jej łonie” tak często jak to możliwe z dala od zgielku dzisiejszej hałaśliwej cywilizacji. A najbardziej odważni stawiają sobie wyzwania  wspinając się na największe szczyty ziemi, przemierzając często samotnie dżungle i dzikie ostępy, żeglując w ekstremalnych nieraz warunkach, czy też zagłebiając się w jej wodne głębiny i pokonując coraz to nowe bariery ludzkich możliwości.  Bo nie należy nigdy zapominać, że ta przyjazna dla nas Natura potrafi być nieraz nieobliczalna, niszcząc siłą wiatru, trzesieniami ziemi, wybuchami wulkanów, ulewnymi deszczami czy też potężnymi falami tsunami. Musimy takze pamietać  o  niszczycielskiej działalności ludzi i rabunkowej ingerencji człowieka w naturę, czego skutkiem są zakłócenia w cyklach przyrody, zanikanie wielu gatunków flory i fauny oraz globalne ocieplenie.
 Miejmy na uwadze, że wygląd i treść naszej strony zależeć będzie od Wszystkich Czytelników, którzy  przez  zdjęcia i opisy  przygód związanych z przyrodą dodadzą  jej wiele atrakcyjności i fachowych informacji. Prosimy  nadsyłać  do nas swoje opinie (także krytyczne) i propozycje, które postaramy się wziąć pod uwagę przy projektowaniu dalszej strony. Serdecznie za to dziękujemy!
REDAKCJA
Marzec 19, 2009

P.S.
Redakcja strony Przygoda Z Natura, nie bierze odpowiedzialności za treść publikowanych artykułów. Jakiekolwiek pytania co do tekstu, prosimy kierować do właściwych autorów.

 

 
 

(Right_Links)