Przygoda z Naturą

WSTĘPNIAK - FAUNA

    Jej początki nierozerwalnie kojarzą się z początkiem powstawania życia na ziemi. W ciągu milionów lat, przechodziła ewolucję, w wyniku której powstawały coraz to nowe gatunki przedstawicieli fauny.
     Nazwa fauna pochodzi z łacińskiego słowa „Faunus” co oznacza – bóg trzód i pasterzy. W tym określeniu zawarte są wszystkie gatunki zwierząt (ptaki, gady, płazy, ssaki, owady, wszelkie żyjątka wodne), które występują w określonym  obszarze (np. fauna Afryki), żyjące w jakimś określonym środowisku (np. fauna jaskiniowa, wodna, glebowa i inne), a także i te, które żyją lub żyły w pewnych geologicznych okresach (np. fauna trzeciorzędu). Na przestrzeni różnych formacji geologicznych pojawiały się Rodzina Misiow z Masthope-Pensylwania.JPGnowe gatunki, a inne znikały z życia ziemi bezpowrotnie. Dziś, tylko ich skamieliny (fauna kopalna), zamrożone resztki w wiecznej zmarzlinie lub rysunki naskalne, dają nam możliwość poznania zaginionych gatunków fauny.
     Przyczyn tego naturalnego pojawiania się i znikania przedstawicieli fauny jest wiele. Epoki lodowcowe, nagłe ocieplania czy też ingerencja człowieka w przyrodę powodowały to, iż z braku pożywienia ginęły populacje jakiegoś gatunku, a niekiedy i cały gatunek.
    Od początku pojawienia się na ziemi człowieka, oczywistością stało się to, iż fauna nieodłącznie towarzyszyła człowiekowi – nie zawsze w zgodnej symbiozie. W miarę rozwoju cywilizacji oraz postępu technicznego, to człowiek zdobywał przewagę nad fauną i dyktował jej swoje warunki, które nieraz były tragiczne dla wielu jejMewy.JPG przedstawicieli.     Początkowo, zwierzęta służyły człowiekowi, przede wszystkim jako pożywienie zaspakajające jego głód. Z czasem, człowiek oswoił wiele gatunków zwierząt (np.: krowy, konie, świnie, psy, koty), które służyły mu oprócz funkcji dostarczyciela żywności, także jako siła pociągowa (konie, muły, woły, słonie), środek transportu (konie, muły, osły), obronne (psy) czy też spełniały funkcje zwierząt hodowanych na futro (wydry, norki, owce, króliki).  W miarę upływu czasu, pewne gatunki zwierząt zostały adoptowane przez człowieka jako gatunki domowe (psy, koty, króliki i inne) przebywające w mieszkaniach razem z ich właścicielem. Szczególnie ma to miejsce w krajach zachodnich i wysoce cywilizowanych, gdzie ich właściciele wydają mnóstwo pieniędzy na ich utrzymywanie i opiekę. To samo dotyczy także ptaków, gadów, płazów, ryb czy też owadów choć nie w takim zakresie jak w stosunku do  wyżej wymienionej grupy zwierząt.
    Ale jest też i druga strona medalu. Na skutek szkodliwej działalności człowieka ciągle zmniejsza się ilość dzikich gatunków fauny i ich populacja na świecie. Kłusownictwo, niszczenie i zatruwanie środowiska naturalnego, w którym żyją powoduje, że niektóre gatunki przedstawicieli fauny można już oglądać tylko w rezerwatach lub zamknięte w niewoli w ogrodach zoologicznych (ZOO). Barbarzyństwem i okrutnością można Dzikie kaczki.JPGnazwać masakrę bezbronnych fok zabijanych pałkami, nadmierne połowy wielorybów (nie mających żadnych szans ucieczki przed człowiekiem) czy też bezkarne nieraz kłusownictwo (w wielu afrykańskich krajach) kończące się okrutną śmiercią zwierząt, dla zdobycia tylko ich poroży. Jednak to od nas także, od nas samych zależy aby temu zapobiec. Wystarczy tylko (szczególnie panie) nie kupować futer naturalnych, pamiątek wyrabianych np. z kości słoniowej lub rogów nosorożca czy też rezygnować z dań zanikających gatunków ryb (tuńczyk błękitny). Tylko i aż tyle możemy zrobić aby zapobiec bezpowrotnemu zanikaniu pewnych gatunków fauny.
    Pocieszającym jest fakt, iż wiele rządów zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji w tej dziedzinie i zaczyna coraz bardziej dbać o faunę w swoim państwie. A dzięki różnym organizacjom międzynarodowym (np. Greenpeace), coraz skuteczniej obejmuje się całkowitą ochroną nowe, zagrożone wyginięciem gatunki zwierząt i dba o ich naturalne środowisko, w którym żyją. Dzięki temu, jest szansa iż populacja wielorybów, fok, orłów, tygrysów syberyjskich czy też tygrysów bengalskich będzie systematycznie wzrastać. Jeszcze do dzisiaj nie odkryto wszystkich gatunków przedstawicieli fauny. Proces ten jest procesem ciągłym. Nauka zajmująca się badaniem fauny określonych obszarów ziemskich lub określonych środowisk nazywa się – faunistyką, a jej odkrycia są pieczołowicie rejestrowane i opisywane przez dziedzinę wiedzy zwaną systematyką. Oby tych odkryć było jak najwięcej.     Nie możemy też nigdy zapomnieć, iż nie ma innej alternatywy dla ludzkości i fauny jak żyć w zgodnej symbiozie. Musimy troszczyć się w sposób rozsądny o jej zachowanie. Bo ludzkość bez fauny, skazana byłaby na zagładę, a fauna bez nas... na pewno by sobie poradziła!

Redaktor Naczelny Strony
Józef Kołodziej

OSTATNIE ARTYKUŁY: