Przygoda z Naturą

STANOWISKA W REDAKCJI PZN

1-Kołodziej Józef - Redaktor Naczelny Strony (Zobacz biografię).

2-Kołodziej Konrad - Z-ca Redaktora, Grafika, Operator Strony (Zobacz biografię).

3-Kołodziej Ewa - Dział Reklamy (Zobacz biografię).

4-Kołodziej Edyta - Korektor (Zobacz biografię).

5-Aleksandra Kołodziej - Tłumacz (Zobacz biografię).

 

 
 

(Right_Links)