Przygoda z Naturą

WSTĘPNIAK - FLORA

          Towarzyszy nam od momentu narodzenia do końca naszego życia. Towarzyszy nam codziennie, w każdej sekundzie i o każdej porze roku, bo nawet i w zimie - pieczołowicie pielęgnowana w naszych domowych doniczkach.
   Flora Arizony Potocznie, pod pojęciem flory rozumiemy wszelką roślinność i choć może nie jest to zgodne z naukowymi klasyfikacjami, to jesteśmy bardzo bliscy prawdy. To krótkie słowo – flora, ma piękne znaczenie w łacinie – rzymska bogini kwiatów. I trudno tu znaleźć lepsze określenie dla piękna kształtów, kolorów i różnorodności gatunków kwiatów występujących na całej kuli ziemskiej. A jest ich setki tysięcy oszałamiających nas swoim pięknem i fascynujących niezmierzoną gamą zapachów. Bo zapachu wiosennych fiołków, bzu, piwonii, maciejki czy też róż, nie potrafiłby stworzyć najdoskonalszy chemik na świecie.
    To przecież kwiaty są i pozostaną symbolem okazywania wdzięczności, okazjonalnych życzeń towarzysząc nam w naszych najważniejszych momentach życiowych.Victoria amazonica - Peru
    Flora to w języku naukowym, zestaw różnych gatunków roślin (nie tylko kwiatowych), które występują na danym obszarze lub określonym środowisku z małymi wyjątkami, wykluczającymi gatunki uprawiane przez człowieka. Ze względu na miejsce jej występowania, lub ze względu na występowanie w specyficznej formacji roślinnej, możemy mówić o florze górskiej, florze lasów podzwrotnikowych, florze śródziemnomorskiej czy też florze pustynnej. A flora, która występowała w rożnych okresach geologicznych na pewnym obszarze, a która do dzisiaj zachowała się w postaci skamielin, nazywamy florą kopalną.
    Ale pojęcie flory jest znane także w medycynie, kiedy to różne bakterie występuRoslinna walka o by w amazonskiej dzungljące w naszym organizmie, nazywamy florą bakteryjną.
    Kończąc te nieco uproszczone naukowe określenia flory, należy pamiętać aby nie mylić tego pojęcia z pojęciem roślinności, które to pojęcie oznacza ogół zbiorowisk roślinnych występujących na danym obszarze. Wyróżniamy roślinność naturalną wytworzoną siłami natury, półnaturalną powstającą wskutek działalności pośredniej lub bezpośredniej człowieka oraz sztuczną powstającą w wyniku świadomego działania człowieka (np. pola uprawne). I to właśnie roślinność i flora razem, składają się na szatę roślinną określonego obszaru (np. danego kraju).
    Trzeba sobie zdać sprawę, że flora to nie tylko piękno kwiatów, to także warunek naszego życia, gdyż rośliny w łańcuchu pokarmowym człowieka są nie tylko jego pierwszym ogniwem, ale także służą do wykarmienia kolejnych organizmów żywych, które w końcowym etapie, dostarczają produktów żywnościowych niezbędnych dla naszej egzystencji.
    Ale jak już wspomniałem powyżej, flora dostarcza nam wielu wizualnych i estetycznych wrażeń, bez których nasze życie nie byłoby tak Kwiaty amazonskiej dzunglbogate duchowo. Każdy z nas niejednokrotnie długo delektuje się pięknem kwiatów nie mogąc wyjść z podziwu nad kunsztem tej, która te kwiaty stworzyła – Natury.
    Zachwycając się pięknem flory, nie możemy zapomnieć, że może ona być groźna dla człowieka, kiedy np. zabłądzimy w lesie. W 2006 roku miałem okazję płynąć w Peru najpierw cały dzień Amazonką a następnie jej dopływem – Rio Orosa aby w końcowym etapie dotrzeć do naszej bazy Madre Selva, położonej w sercu amazońskiej dżungli. Wtedy to właśnie, podziwiając gąszcz dżungli, niezwykłe bogactwo kwiatów oraz niezwykle bujną roślinność porastającą brzegi - tych z reguły bezludnych rzek, uświadomiłem sobie jak ta tropikalna roślinność może być groźna dla kogoś nie znającego jej tajemnic i olbrzymiego obszaru, który ona zajmuje. Tylko codzienne obcowanie z nią, tak jak to czynią jej rdzenni mieszkańcy (Indianie ze szczepu Yaguas) sprawia, że jest ona przyjazna i jednocześnie jest dla nich wielkim spichlerzem żywnościowym oraz leśną „apteką” pozwalającą na zamieszkanie i życie w jej otoczeniu.
    Dlatego gdziekolwiek się znajdujemy, pamiętajmy o tym aby bezmyślnie nie niszczyć flory bo jest ona podstawą egzystencji dla owadów, ptaków, gadów, ssaków i innych zwierząt oraz ludzi.

Redaktor Naczelny Strony
Józef Kołodziej
Korekta: mgr Krystyna Sawa

OSTATNIE ARTYKUŁY: