Przygoda z Naturą

WSTĘPNIAK - MEDYCYNA

Chyba jest oczywistym dla każdego człowieka, jaką rolę odgrywała w przeszłości i odgrywa obecnie medycyna. To przecież dzięki niej ratuje się co roku na świecie miliony istnień ludzkich. Ale wcześniej przed tą tzw. medycyną współczesną, w momencie kiedy na ziemi pojawił się pierwszy człowiek, nie istniało coś takiego jak medycyna. Dopiero z upływem czasu, człowiek zaczął podpatrywać przyrodę, korzystać z jej dobrodziejstw, sięgać po leczące rośliny zdobywając coraz to wiekszą wiedzę na temat leczenia. Bo przyroda była tą pierwszą naturalną apteką sprzyjającą ówczesnemu człowiekowi. Jest nią zresztą do dzisiaj.     Codzinne życie już od zarania wymusiło na człowieku zainteresowanie się sposobami leczenia różnych urazów czy też schorzeń. To przecież podczas polowań z użyciem prymitywnych narzędzi i różnej broni, życie ludzkie było narażone na zranienia lub pogryzienia przez dzikie zwierzęta - niekiedy na śmierć. To przecież we wzajemnych bitwach, wojnach człowiek narażony był na lżejsze lub cięższe rany. Także życie codzienne (nieraz za przyczyną natury) narażało człowieka na liczne obrażenia. Do tego dochodziły różne choroby spowodowane wieloma czynnikami. Te rany i schorzenia należało leczyć. Dlatego od wieków dążył człowiek do poznawania i odkrywania Doktor Ryszard Jankiewicz w szpitalu w Tanzaniskutecznych leków i metod leczenia. Proces ten aż do współczesnych czasów był długi i obfitował w wiele niepowodzeń. Jednakowóż postępy w tym kierunku były widoczne choć nieraz nie tak szybkie jakby sobie tego człowiek życzył.     Kilka wieków przed naszą erą w Grecji, nastąpił znaczny postę medycyny, której przedstawiciel – Hipokrates z Kos, jest powszechnie znany , gdyż jego imieniem nazwana jest przysięga (której on zresztą nie był autorem) a którą składają świeżo wyuczeni adepci sztuki lekarskiej (tzw. przysięga Hipokratesa). Bardzo silnie była także rozwinięta medycyna w starożytnym Egipcie gdzie kapłani na dworze władców specjalizowali się w różnych dziedzinach chorób.     Szczególnie szybki postęp medycyny nastąpił w IX I XX wieku czemu sprzyjał ogromny postęp techniczny (np. komputeryzacja). Medycyna w tym czasie była w stanie uwolnić świat od wielu dręczacych ją dotychczas chorób i epidemii. Mimo to do dzisiaj jest bardzo dużo chorób (jak np: rak, stwardnienie rozsiane, AIDS) wobec których medycyna jest praktycznie bezsilna. Dziś na badania w zakresie medycyny łożone są olbrzymie nakłady, bez których postęp w tej dziedzinie nie byłby tak skuteczny. Ale w zakresie badań medycznych, poszukiwaniu nowych leków i szczepionek, nie ma wyznaczonej końowej bariery, bo ciągle odkrywa się nowe choroby lub walczy z mutanatami już istniejących - np. grypy.     W miarę powiększania się wiedzy z zakresu medycyny, nastąpił jej podział na wiele działów takich jak: medycyna tradycjonalna, ludowa, przemysłowa, tropikalna, ekologiczna, sądowa czy też estetyczna. Każdy z tych działów dzieli się na bardzo wiele specjalizacji. Nie sposób w tym wstępniaku do medycyny, opisać szczegółowiej poszczegóne działy, specjalizacje, choroby czy też metody ich leczenia.  Zainteresowani mogą znależć interesujące ich informacje w fachowych pismach czy też na łamach stron internetowych.     Jak już wspomniałem, natura jest najlepszą apteką na świecie. Medycyna naturalna (zyskująca sobie ostatnio wielu zwolenników) wykorzystuje te leki natury w stanie nieprzetworzonym chemicznie. Natomiast medycyna tradyjna prztwarza je chemicznie,Pacjentka w St Walburgs Hospital w Nyangao-Tanzania aby uzyskać wiekszy i szybszy efekt. Od lat pomiedzy zwolenikami jednej i drugiej istnieje konflikt, ciągnący się latami. Niech za przykład  będzie walka polskiego lekarza w USA, dr. Stanisława Burzynskiego, który po kilkudziesieciu latch walki z (także w sądzie) FDA –Food & Drug Administration-uzyskał zgodę na przeprowadzenie ostatecznych testów i wprowadzeniu metody leczenia opartej na naturalny składniku zwanym -Antineoplastons.  Jest on bardzo skutecznym w leczeniu pewnych odmian raka, co udowodniły wcześniejsze badania przeprowadzone przez dr. Burzyńskiego.     Należy jednak pamiętać iż najlepszą metodą na uchronienie się od wielu chorób i dożycia sędziwego wieku, jest higienieczny tryb życia oraz właściwe odżywianie. Ruch, symbioza z naturą a także dużo owoców i warzyw w naszym codziennym jadłospisie, jest w dużej mierze gwarancją naszego dobrego zdrowia I samopoczucia. Może dlatego w Ameryce Lacińskiej, najdłuższa średnią życia mogą pochwalić się takie małe kraje jak Kostaryka (79 lat) i Kuba (78 lat, która jest potęgą w skali światowej w takich dziedzinach medycyny jak –inżynieria genetyczna I biotechnologia), gdzie nieskażone przemysłem środowisko w którym żyją tamtejsi mieszkańcy, zdrowe odżywianie i bezstresowy tryb życia daje im w zamian najdoskonalszy prezent jakim jest długie i dobre zdrowie.

Józef Kołodziej

 

OSTATNIE ARTYKUŁY: